Ersättningar

Kostnader kan endast ersättas till sektionens medlemmar som betalat säsongsavgiften för innevarande verksamhetsår. Vidare förutsätts att man bär föreningens tävlingsdräkt  i alla värdetävlingar man ansöker om ersättning för.

Anmälningsavgifter
Anmälningsavgifter ersätts av sektionen för NÅID-tävlingar, regionmästerskap, SFIM, FM och för övriga tävlingar. Anmälningsavgift ersätts för max 15 starter/år. Tävlingsanmälan bör göras inom utsatt anmälningstid. Sektionen ersätter inte den förhöjda efteranmälningsavgiften.

Tävlingsresor
Km-ersättning
Km-ersättning utbetalas enbart för värdetävlingar enligt överenskommelse och enligt antal bilar som behövs. Km-ersättningen enligt följande: 1 pers 8 cent/km, 2 pers 16 cent/km, 3 pers 24 cent/km. Ersättningen gäller endast för tävlande. Andra personer räknas inte med och ersätts därmed inte.

Logi
Generellt ersätts inte logi för tävlingsresor undantagen är NÅID, SFIM och FM. Maximal ersättning för logi är 150€/person/natt. Föreningen står logikostnaderna för 1 vuxen ansvarsperson/tävling enligt överenskommelse.

Andra kostnader
Bör noteras att matkostnader och andra tävlingsrelaterade kostnader (t.ex. parkering) inte ersätts.

Lägerkostnader
Lägerkostnader ersätts enligt följande:

  • Föreningsläger: lägeravgift fastställs separat för varje läger, avgiften framgår av inbjudan. Föreningen står för de ansvariga tränarnas lägeravgifter.
  • NÅID FG1- och FG2-läger samt södra regionens läger: föreningen står för 50 % av lägeravgiften. Föreningen står för lägeravgiften i sin helhet för 1 medföljande tränare eller vuxen/läger.
  • Andra läger t.ex. VARSYs  piirileirit + lajikoulut ersätts enligt överenskommelse. 
  • SFI-läger: föreningen står för 100 % av lägeravgiften för idrottare som föregående säsong utomhus presterat A-klassresultat i H/D 17 eller äldre. Föreningen står även för lägeravgiften för nämnda idrottares tränare.
  • Rese-ersättning betalas enligt överenskommelse.
  • Nationella projektgrupper, eventuella kostnader för SUL-läger och motsvarande behandlas separat med aktuella idrottare (och tränare).
  • Ersättning för utomlandsläger betalas enligt överenskommelse.
  • Sektionsstyrelsen har rätt att begränsa antalet läger som ersätts per person och år.

Skolning och representation
Sektionen betalar i regel alla kostnader för tränarutbildning och annan skolning om personen förbinder sig att arbeta inom sektionen. Personer som vill delta i skolning bör i god tid informera sektionens ordförande.

Sökande av ersättning
Ersättning erhålls endast mot redovisade kvitton och söks från sektionens sekreterare. Vid de punkter som det informeras om att ersättning utbetalas enligt överenskommelse, kontaktas sektionens ordförande i god tid före det tilltänkta evenemanget. Ordförande för informationen till styrelsen för beslut.

PIF Juniorfonden
Juniorfonden kan vid behov stöda medlemmar vars familjer har ekonomiska utmaningar. I sådana fall kontaktas Pargas IF:s ordförande.