Korvaukset

Kustannuksia korvataan ainoastaan jos kuluvan toimintakauden kausimaksu on maksettu. Lisäksi edellytämme että käytetään seuran kilpa-asu kaikissa arvokilpailuissa.

Kilpailujen ilmoittautumismaksut
Jaosto korvaa ilmoittautumismaksuja (enintään 15 starttia/vuosi) Suomessa järjestettäviin kilpailuihin edellyttäen että ilmoittautuminen on tehty määräajassa. Jaosto ei korva jälki-ilmoittautumismaksuja.

Kilpailumatkat
Km-korvaus
Km-korvaus maksetaan ainoastaan arvokilpailujen matkoista sopimuksen ja tarpeellisten autojen lukumäärän mukaan. Km-korvaus on seuraava: 1 henkilö 8 snt/km, 2 henkilöä 16 snt/km, 3 henk. 24 snt/km. Korvaus koskee vain kilpailijoita, muita henkilöitä ei lasketa.

Yöpyminen
Yöpymisestä aiheutuvia kuluja korvataan ainoastaan seuraavien kilpailujen yhteydessä: NÅID, SFI- ja Suomen mestaruuskisat. Enintään 150€/henkilö/yö korvataan. Jaosto vastaa yhden aikuisen vastuuhenkilön yöpymiskustannuksista sopimuksen mukaan.

Muita kustannuksia
Jaosto ei korva muita kilpailumatkoihin liittyviä kustannuksia, esim. ruokailu, pysäköinti.

Leirit
Leirikuluja korvataan seuraavasti:

  • Jaoston leiri: Jaosto ei korva osallistumismaksua eikä muita kuluja. Jaosto vastaa vastuuvalmentajien lerikustannuksista.
  • NÅID FG1- ja FG2-leirit ja eteläisen alueen leirit: jaosto maksaa 50% leirimaksusta ja yhden aikuisen vastuuhenkilön leirimaksun.
  • Muut leirit esim VARSYn  piirileirit + lajikoulut korvataan erillisen sopimuksen mukaan. 
  • SFI-leirit: jaosto maksaa leirimaksun urheilijalle joka on edellisenä ulkokautena tehnyt A-tuloksen sarjassa M/N17-M/N. Jaosto maksaa myös kyseisen urheilijan valmentajan leirimaksun.
  • Matkakulut korvataan sopimuksen mukaan.
  • Kansallisten projektiryhmien tai SUL:n järjestämien leirien kulujen korvaamisesta sovitaan aina erikseen kyseisen urheilijan (ja valmentajan) kanssa.
  • Ulkomaanleirien kulujen korvaamisesta sovitaan aina erikseen.
  • Jaoston hallitus voi rajoittaa korvattavien leirien määrää/henkilö/vuosi.

Koulutus
Jaosto vastaa periaatteessa kaikista koulutukseen liittyvistä kuluista mikäli henkilö on käytettävissä jaoston tehtävissä. Henkilöt jotka haluavat osallistua koulutukseen pitää ilmoittaa asiasta jaoston puheenjohtajalle hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkua.

Korvauksen hakeminen
Korvausta saadaan ainoastaan kuitteja tai muita tositteita vastaan. Kuitit, tositteet toimitetaan jaoston rahastonhoitajalle.
Mikäli korvausta maksetaan ainoastaan sopimuksen mukaan, otetaan yhteyttä jaoston puheenjohtajaan hyvissä ajoin ennen suunniteltua tapahtumaa. Puheenjohtaja vie asian päätettäväksi jaoston hallitukselle.

PIF Juniorfonden – rahasto
Mikäli perheen taloudellinen tilanne on haasteellinen, Juniorfonden-rahastosta voi saada taloudellinen tuki esi. kausimaksuihin. Pargas IF:n puheenjohtaja kertoo lisää hakukriteereistä ja -prosessista.