Ingmar Söderblomin muistorahasto

Ingmar Söderblom, som under en lång tid var aktiv inom Pargas IF, avled plötsligt i september 2008. Till hans minne, och med anledning av hans insatser för föreningen, har familjen beslutat att grunda en stipendiefond. Fonden skall stöda ”lovande, skötsamma och målmedvetna friidrottare från Pargas”. Förutom familjens grundplåt på EUR 5.000, har till fonden gjorts ett hundratal donationer av privatpersoner, organisationer och företag, så att fonden totalt förfogar över ett femsiffrigt belopp.

Enligt fondens reglemente skall centralstyrelsen för Pargas IF årligen föreslå stipendiater till stipendiekommittén efter sommarsäsongen, och stipendiet delas ut vid Pargas stads fest på självständighetsdagen.

I det här sammanhanget vill vi tacka alla som har hedrat minnet av Ingmar Söderblom med en donation. Vi tackar även Pargas Idrottsförening som ställer sin hemsida på Internet (http://www.piffriidrott.fi/minnesfond) till förfogande för nekrologen och förteckningen över donatorerna. Ett varmt tack går också till Stiftelsen för Åbo Akademi, som har hjälpt till med upplägget och utarbetandet av fondens reglemente, och som förvaltar fonden och sköter utbetalningen av stipendierna.

Vi hoppas att föreningen har möjlighet att föreslå välförtjänta kandidater, de första redan 2009. Fonden är öppen för senare inbetalningar (205718-20055 Nordea Bank), och utgör därmed en lämplig kanal för den som vill understöda friidrotten i Pargas.

Pargas i januari 2009

På stipendiekommitténs och familjens vägnar

Tryggve Söderblom