Klubbmästerskap

Klubbmästerskapstävlingarna ordnas under hösten. Totalt ordnas fyra deltävlingar med två grenar/tävling.

Alla juniorer som deltar i klubbmästerskapen premieras på säsongavslutningen enligt placering i klubbmästerskapsserien. De sammanlagda placeringarna av 6 bästa grenar genererar poäng enligt följande:
1:a 10 p
2:a 8 p
3:e 6 p
4:e 4 p
5:e 3 p
Övriga 2 p

Förutsättningen för att bli premierad i klubbmästerskapsserien är att man deltagit i minst fyra av det totalt åtta grenarna samt att säsongsavgiften är betald.