Sektionsinfo

Sektionsstyrelsen 2019, 2020 

Ordförande 

Britt-Marie Loo
loobrittmarie(at)gmail.com
050 5992249

Kassör (utanför styrelsen)
Tina Granlund

Sekreterare
Anne Eriksson
aeriksso(at)abo.fi

Medlemmar 
Bror Engström
Birgitta Sjöholm
Mikaela Hampf, mikaela.hampf(at)gmail.com,  040 5543489
Marika Andersson
Kenneth Lindeberg

Sektionen är medlem i Nylands och Åbolands idrottsdistrikt (NÅID), Svensk-Finlands Idrottsförbund (SFI) samt Suomen urheiluliitto (SUL)

Sektionen upprätthåller ett medlemsregister (MyClub) över alla som deltar i sektionens verksamhet. Sektionen följer Pargas IF:s regler för medlemsregister.