Sektionsinfo

Sektionsstyrelsen 2023

Ordförande 

Britt-Marie Loo
loobrittmarie(at)gmail.com
050 5992249

Sekreterare
Anne Eriksson
anne1407eson(at)gmail.com

Medlemmar
Bror Engström
Birgitta Sjöholm
Mikaela Hampf, mikaela.hampf(at)gmail.com,  040 5543489
Marika Andersson
Kenneth Lindeberg
Stefan Isaksson

Sektionen är medlem i Nylands och Åbolands idrottsdistrikt (NÅID), Svensk-Finlands Idrottsförbund (SFI) samt Suomen urheiluliitto (SUL)

Sektionen upprätthåller ett medlemsregister (MyClub) över alla som deltar i sektionens verksamhet. Sektionen följer Pargas IF:s regler för medlemsregister.