Pargasloppet

57. Pargasloppet

Söndagen 2.10.2022

Start kl.12 från Pajbacka sportplan

KLASSER OCH STRÄCKOR (bansräckorna är temporärt kortare i år p.g.a. de trafikarrangemang som skolcentrets byggarbeten medför)
H, H45, H55: 9,9km
D, D45: 9,9km
F/P 15: 4,3 km
F/P 11: 1,9km

MOTION: 9,9km ingen tidtagning

ANMÄLAN