Pargasloppet

56. Pargasloppet

Söndagen 3.10.2021

Start kl.12 från Pajbacka sportplan

KLASSER OCH STRÄCKOR
H, H45, H55: 10,35km
D, D45: 10,35km
F/P 15: 4,7 km
F/P 11: 2,3km

ANMÄLAN öppnar i augusti 2021