Valmöte 4.11. kl 18

Friidrottssektionens valmöte hålls torsdagen 4.11. kl 18 på Pajbacka. Alla intresserade är välkomna. Kom med på mötet om en plats i sektionsstyrelsen intresserar, Vi är en liten sektion så styrelsens uppgifter är inte så betungande och vi har oftast roligt på våra möten.

Kategorier:
AKTUELLT